نیازمندیهای دانشجو
 

1

تصویر همه صفحات شناسنامه 

3 سری

2

تصویر کارت ملی (پشت و روی آن در یک طرف برگه A5)

3 سری

3

عکس 4×3 زمینه سفید پشت نویسی شده با حجاب اسلامی

8 قطعه

4

کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت (پشت و روی آن در یک طرف برگه A5)

3 سری

5

اصل و کپی مدرک پیش­دانشگاهی  

3 سری

6

اصل و کپی مدرک دیپلم 

3 سری

7

اصل و کپی ریز نمرات سه ساله دیپلم  

3 سری

8

اصل تاییدیه و کپی مدرک پیش­دانشگاهی

2 سری

9

اصل و کپی مدرک دیپلم نظام قدیم (در صورت نظام قدیم بودن)  

2 سری

11

اصل و کپی مدرک کاردانی (در صورت گذراندن دوره کاردانی) 

2 سری

12

اصل تائیدیه و کپی مدرک کاردانی (در صورت گذراندن دوره کاردانی) 

2 سری

13

کلیه فیشهای واریزی شهریه از ابتدا تا کنون

 

14

عدد فیش 12000 ریالی نزد بانک ملی به شماره حساب 2178605606008

2 عدد

15

فرمهای تسویه حساب با دانشگاه (فرم­های 7 برگی)

 

16

فرم های ثبت نام اولیه در دانشگاه

 

17

اصل کارت دانشجویی

 

18

حکم کارگزینی (در صورت وجود)

 

 
 
امتیاز دهی