1393/12/6 چهارشنبه
مشاهده رزومه و سوابق اعضای محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
آدرس پست الکترونیکی
رزومه
دکتر مرتضی مرادی
دکتری
مدیریت
دکتر اکبر شاملو
دکتری
ادبیات فارسی
مشاهده رزومه
دکتر داود شیخی
دکتری
جغرافیا
مشاهده رزومه
دکتر حمید رضا اکبری کیا
دکتری
روان شناسی
مشاهده رزومه
دکتر آذر جهانیان
دکتری
کشاورزی
مشاهده رزومه
آقای پیام بصیری
فوق لیسانس
ریاضی
payam_ba1982@yahoo.com
مشاهده رزومه
آقای امیر حسین مروتی معز
فوق لیسانس
ریاضی
morovatimoez@yahoo.com
مشاهده رزومه
آقای سعید کیان پور
فوق لیسانس
اقتصاد
saei1963@yahoo.com
مشاهده رزومه
آقای ابراهیم مختار نبی
فوق لیسانس
کتابداری
e_mokhtari_n@yahoo.com
مشاهده رزومه
خانم ملیکاحامیان
فوق لیسانس
کامپیوتر
hamian.melika@gmail.com
مشاهده رزومه
خانم مریم بخشش
فوق لیسانس
علوم تربیتی
m_bakhshesh@yahoo.com
مشاهده رزومه
خانم زینب انجم شعاع
فوق لیسانس
الهیات
z_anjomshoaa@yahoo.com
مشاهده رزومه
مهدی غفاری نوین فوق لیسانس الهیات