1396/2/18 دوشنبه


نام:
کیومرث
نام خانوادگی:
حاتمی کیا
سمت:
مدیرآموزش
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس:
مستقیم(08133351005) داخلی(102)
ایمیل:
 
نام:
مهدی
نام خانوادگی:
روستایی
سمت:
مسئول برنامه ریزی
تحصیلات:
مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:
33332488  داخلی 106
ایمیل:
 


نام:
نسرین
نام خانوادگی:
گودرزی
سمت:
مسئول تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی(103) مستقیم 33341664    
ایمیل:
 


نام:
حسین
نام خانوادگی:
ترک
سمت:
کارشناس برنامه ریزی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی 106 مستقیم 33332488         
ایمیل:
 نام:
محمود
نام خانوادگی:
جعفری
سمت:
مسئول پذیرش و ثبت نام
تحصیلات:
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
شماره تماس:
داخلی 105
ایمیل:
 نام:
مهین
نام خانوادگی:
هاشمی
سمت:
کارشناس پذیرش و ثبت نام
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی 105
ایمیل:
 نام:
فهیمه سادات
نام خانوادگی:
حسینی
سمت:
کاربر ارشد و مسئول امتحانات
تحصیلات:
کارشناسی ارشد
شماره تماس:
08133334447  داخلی 135
ایمیل:
 نام:
سمانه
نام خانوادگی:
رادپور
سمت:
کارشناس فارغ التحصیلان
تحصیلات:
کارشناسی
شماره تماس:
داخلی 104
ایمیل:
 نام:
ندا
نام خانوادگی:
آقائی
سمت:
کارشناس فارغ التحصیلان
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی 104
ایمیل:
 
نام:
فرزانه
نام خانوادگی:
اسدیان
سمت:
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
کارشناسی
شماره تماس:
داخلی 103
ایمیل: