1400/4/28 دوشنبه

مسئول مرکز مشاوره: سمانه السادات امینی
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
روزهای حضور: چهارشنبه ها ساعت حضور: 9:30 الی 13
آدرس: دانشگاه پیام نور مرکز ملایر- مرکز مشاوره
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره: (خانم ونائیان 09377620276) (08133344447-8 داخلی 156)