سه‌شنبه 12 مهر 1401  
 
Tuesday, October 04, 2022  
 
الثلاثاء, ربيع الأول 08, 1444  
 
رشته های موجود در مرکز ملایر
1400/11/12 سه‌شنبه
رشته های کارشناسی ارشد
لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

.
121837 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
121851 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 
121860 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
121861 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی
121862 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
121863 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
121864 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
121889 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی121340 زبان و ادبیات فارسی 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر