1396/2/18 دوشنبه
نام:
محمد رضا
نام خانوادگی:
قزوینی
سمت:
مسئول امور اداری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد جغرافیا
شماره تماس:
08133350510 داخلی 115
ایمیل:
 


نام:
رسول
نام خانوادگی:
حاتمی
سمت:
کارشناس امور اداری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد
شماره تماس:
داخلی 123
ایمیل:
 


نام:
فاطمه
نام خانوادگی:
فرجی
سمت:
کارشناس امور اداری
تحصیلات:
کارشناسی
شماره تماس:
داخلی 122
ایمیل: