1396/2/18 دوشنبه
نام:
داود
نام خانوادگی:
ملکی
سمت:
مسئول امور مالی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس:
08133351004 داخلی 120
ایمیل:
 


نام:
مجتبی
نام خانوادگی:
سلمانی
سمت:
کارشناس امور مالی
تحصیلات:
 
شماره تماس:
داخلی 112
ایمیل:
 


نام:
اعظم
نام خانوادگی:
افشاری
سمت:
کارشناس امور مالی
تحصیلات:
 
شماره تماس:
داخلی 121
ایمیل: