1396/2/17 یکشنبه
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
مدیرآموزش
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس:
مستقیم(08133351005) داخلی(102)
ایمیل:
  
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
.
تحصیلات:
شماره تماس:
33332488  داخلی 134
ایمیل:
 .

 
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
مسئول تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی(103) مستقیم 33341664    
ایمیل:
 

 
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
 
شماره تماس:
داخلی 110       
ایمیل:
 


 
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
مسئول پذیرش و ثبت نام
تحصیلات:
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
شماره تماس:
داخلی 105
ایمیل:
 


 
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
کارشناس پذیرش و ثبت نام
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی 105
ایمیل:
 


 
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
کارشناس فارغ التحصیلان
تحصیلات:
کارشناسی
شماره تماس:
داخلی 104
ایمیل:
 


 
نام:
.
نام خانوادگی:
.
سمت:
کارشناس فارغ التحصیلان
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس:
داخلی 104
ایمیل: