اخبار آموزشی
 

برای تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است

 : 1 شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد

 . 2 حداقل 12 واحد درسی ( به غیر ازدرسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده ) گذرانده باشد

 . 3 نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته ، همان سال و سهمیه کمتر نباشد . توجه : دانشجویان تکمیل ظرفیت، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی میشوند ؛ نمره آزمون آنها اعلام نشده ، در صورت تقاضای تغییر رشته میبایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود

 . 4 تغییر رشته فقط در مقطع کارشناسی امکان پذیر است

 . 5 دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل ، ها پس از تطبیق درس امکان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد

 . 6کلیه دروس عمومی و واحدهای مشترک با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته دادهاند عیناً با همان نمره رد یا قبول در کارنامه دانشجو باقی میماند

 . 7 ها تغییررشته دانشجویانی که به دستگاه ی خاص تعهد دارند با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است

 . 8 تغییر رشته به رشته های نیمه متمرکز به لحاظ پذیرش با آزمون عملی امکان پذیر نیست . تغییر رشته/ گرایش

9. درمواردی که دانشجو دچار بیماری یا سانحهای شود، که امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارک و، نظر شورای آموزشی استان، میتواند بدون کسب شرایط تغییر رشته درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییر رشته دهد

 . 10 تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا استفاده از مرخصی تحصیلی است

 . 11 دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار میتواند تغییر رشته دهد

 . 12 درصورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت

 . 13 دانشجویی که حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصیه میشود برای تحصیل در رشته جدید از طریق پذیرش مجدد در آزمون ورودی اقدام نماید

 . 14 دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعدی فرصت دارند مدارک و تقاضای تغییر رشته را به مر / کز واحد خودارائه نمایند

 . 15 دانشجویان دوره های فراگیر و پذیرش بدون آزمون در صورتی که متقاضی تغییر رشته هستند می بایست از طریق شرکت مجدد در پذیرش ورودی دانشگاه اقدام نمایند .

 
 
امتیاز دهی