اخبار کارشناسی ارشد
 

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد                                  

     با توجه به لزوم اجرای همانند جویی پروپوزال ها وپایان نامه ها درایرانداک پایان نامه های که متن آنها بالای 50 درصد مشابهت داشته باشند قابل دفاع نمی باشند  بنابراین تمامی دانشجویان پژوهش محور که از تاریخ  21تیرماه 1398به بعد قصد دفاع دارند و  یا پروپوزال جهت تصویب ارائه میدهند  حتما باید   در سامانه             همانندجو پرپوزال وپایان نامه خود را وارد کرده باشند .                                                                                                                                            Tik.irandoc.ac.irآدرس سامانه همانندجو

 
 
امتیاز دهی