اخبار آموزشی
 
قابل توجه دانشجویان گرامی:

 - حضور در کلاس های نظری دانشگاه به لحاظ نیمه حضوری بودن الزامی نمی باشد و دانشجو می تواند در آزمون میان ترم درس شرکت نماید.

 - حضور در کلاس های عملی الزامی بوده غیبت بیش از 3/1 در کلاس ها موجب حذف درس خواهد شد .
 
 
امتیاز دهی