اخبار آموزشی
 
آموزش  و راهنمای  استفاده  از نرم  افزار  (LMS ) اندروید  ,و رایانه (کلاسهای الکترونیکی ) به آدرس hthttp://lmss1.pnu.ac.ir/login/index.php
 
 
امتیاز دهی