اطلاعیه ها
 
قابل توجه دانشجویان گرامی !!!

به دانشجویان گرامی پیشنهاد می شود هر ترم، یک عنوان از دروس معارفی را انتخاب نمایند و انتخاب دروس معارفی را به ترم های آخر
موکول ننمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر