اطلاعیه ها
 
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (انتخاب محل آزمون) !!!

امکان انتخاب محل آزمون از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/14 در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال است.

آموزش ----> دانشجو ----> درخواست ها ---->انتخاب محل آزمون

 توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند .
توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد.
توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر