انواع آزمون های پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

نظام آزمونی:

 • انواع آزمون های تحت پوشش به شرح ذیل می باشد:
 • آزمون های پایان ترم (مقاطع: کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد) در داخل وخارج از کشور
 • آزمون های ریزشی (کلید مقاطع تحصیلی)
 • آزمون های خارج از منبع
 • آزمون های مربوط به جشنواره های دانشجویی
 • آزمون های بر خط ( آنلاین)
 • آزمون PNU-ET
 • آزمون های جامع کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به مرکز بین الملل
 • آزمون های ورودی دوره دکتری تخصصی
 • آزمون های استخدامی
 • آزمون فراگیر دانشجویان مرکز بین الملل
 • سایر آزمون های مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه

 

آزمون پایان ترم

آزمونی است که هر نیمسال تحصیلی از واحد های اخذ شده دانشجویان گرفته خواهد شد.و دانشجو بایستی حداقل نمره 10 و معدل 12را برای مقطع کارشناسی و حداقل نمره 12 و معدل 14 را برای مقطع کارشناسی ارشد کسب نماید

 

آزمون بند ج

یک آزمون تغییر رشته است که در هر سال تحصیلی در نیمسال دوم از دانشجویان مربوطه ثبت نام به عمل می آید و آزمون آن فقط برای یکباردر نیمسال تابستان برگزار میشود. لازم به ذکر است آزمون از دروس مندرج در آخرین دفترچه فراگیر گرفته خواهد شد. در صورتیکه دانشجو پذیرفته شده درآزمون سراسری ، فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز سایر شرایط می تواند از طریق شرکت در آزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره 10در هر درس با معدل 12 تغییر رشته دهند. دانشجویان پذیرفته شده در دوره های فراگیر نیزپس از گذراندن نمرات خام دانشپذیری می توانند در آزمون بند ج شرکت نمایند.

 

 

آزمون تک درس

این آزمون شامل دانشجویانی خواهد شد که با گذراندن یک درس دانش آموخته خواهند شد.لازم به ذکر است قانون آزمون تک درس تنها برای دانشجویان مقطع کارشناسسی می باشد.

 

آزمون معرفی به استاد

در صورتیکه دانشجو تا 3 بار موفق به گذراندن درس نشده باشد و تا فارغ التحصیلی نیاز به گذراندن یک یا دو یا سه درس داشته باشد به استاد مربوطه جهت برگزاری آزمون معرفی خواهد شد این آزمون شامل دانشجویان مقطع کارشناسی است و سوال مربوطه توسط استاد طرح خواهد شد.

 

آزمون ریزشی

با توجه به آمار استخراج شده از گزارش 339 سیستم گلستان ،چنانچه آزمون درس تمام تستی شامل بیش از 50 نفر دانشجو در کل کشور باشد وبیش از 70% از دانشجویان مربوطه نمره قبولی از درس مربوطه را کسب نکرده باشند ، برای آن درس مجددا“ آزمون ریزشی برگزار خواهد شد و نمره بالاتر برای دانشجو لحاظ خواهد شد

 

آزمون خارج از منبع

چنانچه سوالات درسی از منبع اعلام شده ،طرح نشده باشد مجددا“ آزمون آن درس در تاریخ تعیین شده از طرف مرکز آزمون برگزار خواهد شد ونمره اول دانشجویان حذف و نمره جدید در کارنامه دانشجویان لحاظ خواهد شد

 

آزمون جامع برون مرزی

از دانشجویان مرکز بین الملل پس از پایان تحصیلات ،ازمونی جهت تعیین سطح در دو نوبت اسفند و شهریور برگزار خواهد شد که در مقطع کارشناسی دانشجو بایستی از هر درس حداقل نمره 10 و حداقل معدل 12 راکسب نماید و در مقطع کارشناسی ارشد از هر درس حداقل نمره 12 و حداقل معدل 14 را کسب نماید. لازم به ذکر است دانشجویان مذکور فقط اجازه دارند در دو نوبت در آزمون فوق شرکت نمایند.

 

آزمون PNU-ET

دانشجویان دوره دکتری پس از اتمام دروس نظری خود ، بایستی در آزمون جامع شرکت نمایند و قبل از شرکت در این آزمون نیاز به نمره زبان عمومی دارند، که چنانچه در آزمون این درس در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،وزارت علوم(MCHE,TOLIMO) شرکت نکرده باشند،در آزمون PNU-ET دانشگاه پیام نور شرکت می نمایند .و بایستی حداقل نمره 60 از 100 را کسب نمایند.