1394/2/5 شنبه
        

1) تکمیل فرم های فارغ التحصیلی

2) 4 قطعه عکس  4*3 جدید پشت نویسی شده رنگی بدون حاشیه ( رعایت حجاب برای خانمها الزامی است)

3) فتوکپی شناسنامه 2 سری از تمام صفحات

4) تصویر کارت ملی 2سری (روبه روی هم کپی شوند در کاغذ A5)

5) اصل کارت دانشجویی

6) همراه داشتن کارت بانکی عضو شبکه شتاب همراه با رمز دوم جهت پرداخت مبلغ 600000 ریال در محل دانشگاه
7) تصویر گواهی دیپلم برای فارغ التحصیلان نظام قدیم و تصویر گواهی پیش دانشگاهی برای فارغ التحصیلان نظام جدید

8) تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران 2 سری پشت و رو ( روبه روی هم کپی شوند در کاغذ A5)

9) اصل و دو سری گواهی موقت کارشناسی ( برای دانش آموختگانی که مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه پیام نور گذرانده اند و یا دانش آموختگان کارشناسی خارج از دانشگاه پیام نور که هنور تعهد خدمت خویش را بر اساس مندرجات روی گواهی موقت کارشناسی  به پایان نرسانده اند )

10) اصل و دو سری تصویر دانشنامه

11) اصل تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات ( کاردانی و کارشناسی )

12) اصل صورت جلسه دفاع (جهت دانش آموختگان پژوهش محور )

13)cd  حاوی پایان نامه ( جهت دانش آموختگان پژوهش محور) مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی و کاردانی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر:

-تصویر شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات

-اصل کارت دانشجویی

-4قطعه عکس رنگی

-تصویر اصل مدرک پیش انشگاهی

-تصویر اصل دیپلم متوسطه

-تصویر اصل مدرک کاردانی برای دانشجویانی که با مدرک کاردانی شرکت نموده اند

-اصل تأییدیه پیش دانشگاهی

-اصل تأییدیه مدرک کاردانی  برای دانشجویانی که با مدرک کاردانی شرکت نموده اند

-تکمیل فرم انصراف برای دانشجویانی که مدرک کاردانی می گیرند

-تأییدیه فراگیر برای دانشجویان فراگیر

               مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ملایر: