برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
(آخرین تغییرات : 1396/11/27)

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی نیمسال دوم 97-96
فنی و مهندسی
کشاورزی
مشترک
علوم انسانی
گروه کشاورزی
(کلیه گرایش ها)
دروس   عمومی

 

 
حسابداری
 
 
 
 
 
الهیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مترجمی زبان
 
 
 
ادبیات فارسی
جغرافیا
کتابداری

          برنامه کلاسی رشته های اعلام نشده، متعاقبا اعلام خواهد شد

تذکر!!! امکان تغییر در برنامه کلاسی رشته ها وجود دارد. جهت اطلاع از آخرین تغییرات برنامه کلاسی رشته ها به امور کلاس ها مراجعه یا با شماره 08133332488 تماس بگیرید.


توجه !!!!!

جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به برنامه کلاسی، تاریخ امتحانات میانترم و وضعیت برگزاری کلاس های رشته های مقطع کارشناسی به کانال تلگرامی ذیل مراجعه نمایید:

https://t.me/pnumalayerb

یا

pnumalayerb@