معرفی همکاران واحد امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز ملایر


نام:

حسین

نام خانوادگی:

ترک

سمت:

مسئول امتحانات

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

شماره تماس:

داخلی 131   مستقیم 33334447

ایمیل: