مقررات شرکت در آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

دانشجویان عزیز:

هنگام شرکت در جلسه آزمون مقررات زیر را دقیقا رعایت فرمایید

 • به همراه داشتن کارت دانشجویی و اخذ کارت آزمون از گزارش 428 سیستم گلستان الزامی است.
 • نیم ساعت قبل از شروع هر آزمون در محل برگزاری امتحانات حضور داشته باشید.
 • از آوردن کتاب ،جزوه ،یادداشت ،هندزفری،تلفن همراه و هرگونه وسیله الکترونیکی دیگر به جلسه خودداری کنید.
 • با توجه به سربرگ سوالات ،دانشجو مجاز به داشتن ماشین حساب ،کتاب قانون و غیره می باشد.
 • دانشجویان عزیز دقت نمایید پاسخنامه پری پرینت شده با مشخصات فردی تان تطبیق کند.
 • پاسخنامه های خود را تمیز و بدون تاخوردگی نگاه داشته و تحویل دهید.
 • ضمنا دایره های چهار طرف پاسخنامه و بارکد را مخدوش ننموده و محل مشخص شده را با خودکار فقط در کادر مخصوص امضاء نمائید.
 • پاسخنامه های تستی را فقط با مداد مشکی نرم پررنگ پر نمائید.
 • دانشجویان محترم به تعداد سوالات و زمان آن در سربرگ دقت نموده در صورت مغایرت در تعداد سوالات مراقب را در جریان قرار دهید.
 • در حین برگزاری آزمون از صحبت نمودن ،نگاه کردن به اطراف و همراه داشتن یادداشت ،خودداری نمائید.
 • تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه اول سوالات توسط دانشجو الزامی می باشد.
 • دانشجویان موظفند برگ حضور و غیاب رابا خودکار امضا نمایند.
 • دانشجویان معترض به سئوالات،آزمون به مدت یک هفته اعتراض خود را به سئوالات در سیستم گلستان ثبت نمایند.