برگزیده ها
1402/7/22 شنبه
سامانه آموزش الکترونیکی
راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی استان همدان
به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند ادرس سایت آموزش های الکترونیکی استان همدان http://lms.hp.pnu.ac.ir می باشد
نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و پسورد کد ملی و در انتها aA می باشد
نام کاربری اساتید شماره استادی و پسورد کد ملی و در انتها aA می باشد
لازم است دانشجویان و اساتید گرامی نرم افزارهای لازم را از صفحه اول سایت دانلود و روی گوشی یا کامپیوتر خود نصب نمایند

فیلم های آموزشی سامانه:
1- راهنمای  دانشجویان( کلیک کنید)
2- راهنمای شماره 1 اساتید (کلیک کنید)
3- راهنمای شماره 2 اساتید ( کلیک کنید)
4- راهنمای شماره 3 اساتید ( کلیک کنید)

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir