برگزیده ها
1402/2/31 یکشنبه
دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان همدان
برگزاری دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان همدان در 9 مهر 1402 در دانشگاه پیام نور استان همدان

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir