اخبار
1402/4/7 چهارشنبه
برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد
برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال تابستان سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
جهت دریافت برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال تابستان سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه پیام نور مرکز ملایر کلیک نماییدب) مقطع کارشناسی ارشد
کلاسهای درسی مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده به صورت الکترونیکی در سامانه lms.hp.pnu.ac.ir  تشکیل خواهند شد . 
الف) یادآور میگردد با توجه به ادامه انتخاب واحد دانشجویان در صورتی که درسی دارای دانشجو گردد برنامه کلاسی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir