نیازمندیهای دانشجو
 

1- شماره دانشجویی کلیه دانشجویان  از طریق اداره کل خدمات آموزشی صادر می شود

2- صدور کارت دانشجویی توسط مرکز  یا واحد انجام می‌شود

3- صدور کارت المثنی دارای محدودیت بوده و لازم است موضوع به اطلاع دانشجویان رسانده شود و مراکز یا واحد ها نباید به راحتی اقدام به صدور کارت المثنی کنند . جهت صدور کارت دانشجویی المثنی دانشجو می بایست درخواست کتبی خود را به همراه فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 2178609001007 به آموزش مرکز/واحد تحویل نماید تا پس از انجام تشریفات اداری کارت المثنی صادر شود.

 
 
امتیاز دهی