نیازمندیهای دانشجو

1393/11/22 چهارشنبه

انتخاب محل آزمون
 

دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور می توانند در هر شهری که بخواهند امتحانات خود را بدهند

 

به گزارش اخبار پیام نور امکان تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور در سیستم گلستان فعال شد.بوسیله این امکان دانشجویان ارشد به راحتی می توانند با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور نسبت به تعیین محل آزمون خود اقدام کنند.هیچ محدودیتی برای این دسته از دانشجویان وجود ندارد.همچنین در تعیین محل آزمون،شهریه و استاد تغییری نمی کند و فقط محل آزمون تغییر می کند.دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از مسیر:

 

آموزش ->دانشجو ->درخواستها ->انتخاب محل آزمون

 
 
امتیاز دهی