برگزیده ها
 

ضضلدلالبذ

ض

ضمن عرض تبریک خدمت پذیذفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد 1398

 

كليه پذيرفته شدگان ميبايست از تاريخ 12/9/98  الي 17/9/98  جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند.
 
خلاصه مراحل پذيرش :
 تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260"
1- كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند:
- شناسه كاربري:
شماره داوطلبي 
t982 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.)
لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد.
مثال : شناسه كاربري:
t982300707
گذرواژه: 0061111111
*درصورتيكه با شناسنامه ويا كدملي موفق به ورود به سيستم نشده ايد شماره پرونده  يا داوطلبي خود را در گذروازه وارد نماييد.
2- از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.
آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"

تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.

تذكر2: ثبت نام  حضوري و انتخاب واحد متعاقبا در نيمسال دوم 99-98 به انجام مي رسد.

تذكر 3: افرادي كه در نيمسال اول 99-98  نيز در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده بودند نياز به ارسال مدارك سيستمي ندارندو در نيمسال دوم 99-98  اطلاعات آموزشي آنها به رشته محل قبولي تغيير مي يابد. 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر