لیست رشته های موجود در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر


ردیف

نام رشته

تعداد دانشجو

تعداد هیئت علمی

1

ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

30

2

2

جغرافیا کارشناسی ارشد

4

3

الهیات – فقه و مبانی حقوق

4

الهیات علوم قرآن و حدیث

5

حسابداری

6

علوم اقتصادی

7

مدیریت بازرگانی

8

مدیریت صنعتی

9

روانشناسی

10

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

11

مشاوره و راهنمایی

12

علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستان

13

حقوق

14

ادبیات فارسی

15

مترجمی زبان

16

علم اطلاعات و دانش شناسی

17

جغرافیا برنامه ریزی شهری

18

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

19

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

20

مهندسی فناوری اطلاعات

21

علوم کامپیوتر

22

اقتصاد کشاورزی

23

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

24

مهندسی کشاورزی اصول ترویج وآموزش

25

ریاضیات و کاربردها

26

فیزیک حالت جامد