حضور و غیاب کلاسی در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

1-   حضور دانشجو در کلاسهای رفع اشکال گروهی یا فردی درسهای نظری الزامی نیست ولی در صورت شرکت دانشجو در کلاسهای درسی می‌تواند از نمره کلاسی بهره‌مند شود.

 

2-   حضور دانشجو در کلاسهای درسهای عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی، کار در میدان) و یا درسهای که بخشی از آن عملی و بخشی نظری است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم درس کلاس‌های آن درس به منزله حذف درس است.