شرح وظایف واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

 • ایجاد و آماده سازی فایل اسامی پذیرفته شدگان جهت ثبت نام

 • اختصاص شماره دانشجویی

 • تهیه و ارسال دستورالعمل ثبت نام آزمون سراسری و فراگیر و مقررات مربوطه

 • اصلاح مشخصات و اعلام مغایرتها به سازمان سنجش

 • معادلسازی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 • مکاتبات آموزشی با سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای غیردانشگاهی

 • اعلام  مغایرت های معدل پذیرفته شدگان آزمونهای سراسری به سازمان سنجش آموزش کشور

 • بررسی و صدور مجوز انتقال دانشجویان از سایر دانشگاه های داخلی و خارجی به این دانشگاه

 • بروز رسانی آئین نامه های آموزشی و بخشنامه ها

 • پاسخگویی به موارد خاص آموزشی

 • نظارت بر کلیه امور آموزشی:

1- پذیرش اولیه دانشجو

2-انتخاب واحد دانشجو

3-انتقال/مهمان دائم/مهمان عادی/مهمان اضطراری

4- تغییر رشته/تغییر گرایش/ اصلاح نظام آموزشی دانشجو

5- مرخصی تحصیلی

6- انصراف/اخراج و لغو قبولی دانشجو

 • مدیریت سایت اداره کل خدمات آموزشی

 • مدیریت سایت رج ساپورت مدیران آموزشی استانها