معرفی همکاران واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه پیام نور مرکز ملایر


نام:

محمود

نام خانوادگی:

جعفری

سمت:

مسئول پذیرش و ثبت نام

تحصیلات:

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

شماره تماس:

105

ایمیل:
نام:

نام خانوادگی:

هاشمی

سمت:

کارشناس پذیرش و ثبت نام 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

شماره تماس:

105

ایمیل: