پذیرش دانشجو - انواع آزمون وررودی

دانشگاه پیام نور از پنج روش زیر اقدام به پذیرش دانشجو مینماید :

 

1- آزمون سراسری:

دانشگاه پیام نور در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

 

2- دوره های فراگیر

دانشگاه پیام نور در سه مقطع کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

 

3- پذیرش مرکز بین الملل :

همه ساله تعدادی دانشجو اعم از ایرانیان ساکن در خارج از کشور و افراد خارجی از طریق مرکز فوق پذیرش می شوند دانشجویان این مرکز پس از اتمام تحصیلات در آزمون جامع شرکت ودر صورت موفقیت مدرک مرسوم دانشگاهی دریافت می نمایند.

 

4- انتقال از سایر دانشگاه‌های داخل کشور

دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی در مقطع کارشناسی می توانند با کسب شرایط به دانشگاهها پیام نور منتقل شوند.

 

5- انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور

دانشگاه پیام نور در راستای سیاست حمایت از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارجی تسهیلاتی را جهت انتقال این دانشجویان فراهم نموده است. انتقال در این روش دارای ضوابطی می باشد و در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی امکانپذیر است.