شرایط انتقال دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبداء و مقصد و تایید مرکزاستانی مربوطه مشروط به احرازشرایط زیراست:

1-  شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبداء را داشته باشد و کمتر از نیمی از واحدهای درسی دوره تحصیلی را گذرانده باشد.

2-  حداقل 24 واحد درسی(بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی و دروس معادلسازی شده) گذرانده باشد.

3-  میانگین کل 12 را کسب کرده باشد.( با احتساب دروس مردودی)

4-  نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد, و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد.

توجه :نمره آزمون دانشجویان تکمیل ظرفیت، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی   می شوند می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

5-  دانشجویان رشته های علوم پایه و مهندسی با میانگین کل حداقل 15 و رشته های علوم انسانی و هنر با میانگین کل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.(کسانی که می خواهند از شرط میانگین برای انتقال استفـاده کنند حتماً باید 12 واحد غیرعمومی گذرانده باشند.)

6- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای انتقال را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

7-  انتقال دانشجو, فقط در مقطع هم سطح و یا از بالا به پایین (کاردانی به کاردانی و کارشناسی به کارشناسی یا کارشناسی به کاردانی انجام می شود.)

8- دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری و 24 واحد درسی و کسب میانگین حداقل12 ؛با موافقت مراکز مبدا و مقصد و ارائه مدارک معتبر و مستند( ماده 38 آیین نامه آموزشی) می توانند منتقل شود.

9- انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر منوط به مجری بودن مرکز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زمانی برنامه درسها مسئولیت آن بعهده دانشجو است.

10- در صورت انتقال دانشجو, سوابق از مرکز مبداء به مقصد منتقل شود. هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو ایجاد نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده و گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.

11-  انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.

12- انتقال دانشجویان پیام نور به  دوره های حضوری دانشگاه های دولتی مقدور نیست و به دانشگاههای نیمه حضوری و غیر دولتی,با رعایت شرایط از طریق آموزش استان امکان پذیر است.

13-  بررسی تقاضای انتقال دانشجو از مرکز برون مرزی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیراست.

14- انتقال از مرکز به واحدهای تحت پوشش مرکز, در صورتی که بعد از پذیرش دانشجو رشته تحصیلی وی در واحد ایجاد شده باشد و بیش از نیمی از واحدهای ایشان باقی مانده باشد بلامانع است, در این صورت نیازی به نمره آزمون نیست.

15- انتقال فرزندان هیات علمی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی مقدور است, در این صورت هیات علمی در اولین نیمسال تحصیلی با مراجعه به سازمان سنجش,مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشی ارائه خواهد داد.

16-  در صورتیکه فرزندان هیات علمی حائز حد نصاب لازم را برای انتقال نباشند ,انتقال بصورت مشروط مهمان, بشرح زیر خواهد شد:

- از این دسته از پذیرفته شدگان با معرفی اداره کل خدمات آموزشی ثبت نام بعمل خواهد آمد.

- اگر چنانچه پس از دو نیمسال, موفق به کسب میانگین کل 15 برای رشته علوم و 16 برای  رشته های علوم انسانی شوند انتقال قطعی خواهد شد.

17-  انتقال دانشجویانی که بعلت نداشتن شرایط ثبت نام با اخذ تعهد, مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مرکز، ثبت نام کرده اند ممنوع است.

18- انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط ستاد شاهد  و ایثارگر دانشگاه انجام و از طریق اداره کل خدمات آموزشی    اطلاع رسانی می شود.

 

 

شرح ماده 38 آیین نامه آموزشی:

1-  سرپرست خانواده شهید, فوت یا معلول شود, بطوری که دانشجو بعنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذیصلاح شناخته شود.

2-  دانشجو, معلول گردد و بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد, تشخیص این موضوع بعهده شورای آموزشی مرکز استانی است.

3-  دانشجوی دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل سکونت همسر شود.

4-  محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی (دانشجویان دختر) عوض شود.

- کارمندان رسمی یا پیمانی دولت در صورت ارائه حکم اشتغال مبنی بر تغییر محل خدمت می توانند از گذراندن24واحددرسی ویانمره آزمون معاف شوند.

- اگر دانشجو یا همسر وی دارای شغل آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد.

- کلیه دانشجویان در صورت ارائه مدارک معتبر هر یک از موارد فوق از گذراندن حداقل 24 واحد درسی و نمره آزمون معاف هستند.

 

در انتقال توام با تغییررشته, دانشجو باید  هم شرایط انتقال وهم شرایط تغییررشته را کسب نماید.