اخبار آموزشی
 

ضمن خیر مقدم خدمت دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی ارشدآزمون سراسری سال 98- 97

به زودی تاریخ ثبت نام غیر حضوری(اینترنتی) وحضوری اعلام می گردد

مدارک مور نیاز ثبت نام حضوری

1-اصل مدرک کارشناسی وسه برگ فتوکپی

2- اصل مدرک کاردانی وسه برگ فتوکپی

3-اصل شناسنامه وسه برگ فتوکپی ازهمه صفحات

4- اصل کارت ملی وسه برگ فتوکپی(پشت ورو کنار هم )کپی گرفته شود

5 - اصل کارت پایان خدمت وسه برگ فتوکپی(پشت ورو کنارهم )کپی گرفته شود

6-چهارقطعه عکس رنگی  پشت سفید برای مشمولین نظام وظیفه شش  قطعه

 
 
امتیاز دهی