اخبار آموزشی
 

توجه !!!!!

جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به برنامه کلاسی، تاریخ امتحانات میانترم و وضعیت برگزاری کلاس های رشته های مقطع کارشناسی به کانال تلگرامی ذیل مراجعه نمایید:

https://t.me/pnumalayerb

یا

pnumalayerb@


 
 
امتیاز دهی