شماره صندلی امتحانات

1396/10/5 سه‌شنبه

شنبه 96/10/9
 

    

ردیف
 ساعت
 
 


1

ساعت 8:30 و 11 و  14  
ساعت 8:30 و 11 و  14        الکترونیکی 
 
 
 
 
 
 

از شماره 1 تا 300          سوله امتحانات
از شماره 301  تا 350     سالن جلوی کتابخانه قدیم 
از شماره 351 تا 500      سالن ساختمان شهید مطهری
از شماره 501 تا 555      ساختمان شهید مطهری- کلاس 206 یا 209 (الکترونیکی)
 


تذکر !!!!!!!!!!!!!:
 
احتمال تغییر احتمالی در شماره صندلی ها وجود دارد. لذا توصیه می شود نیم ساعت قبل از آزمون، شماره صندلی خود را با شماره صندلی نصب شده در ورودی حوزه امتحانات مجددا بررسی نمایید.

 
 
امتیاز دهی